Điều khoản sử dụng dịch vụ Tiến lên Việt Nam VIP

Email hỗ trợ: hotrogamedangian@gmail.com

Hotline: 0929011860

Khi đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ của Tiến lên Việt Nam VIP và các đối tác thì người sử dụng (NSD) đã đồng ý với các thỏa thuận sử dụng dưới đây: